HEMEN ARAWHATSAPP MESAJ GÖNDER
  • 0543 852 93 59
  • bilgi@konyasukacagiarizatespiti.com

Gizlilik PolitikasıKVKK AYDINLATMA (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU)Bilgen Sıhhi Tesiat (konyasukacagiarizatespiti.com) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.


Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve konyasukacagiarizatespiti.com Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında konyasukacagiarizatespiti.com tarafından Bilgen Sıhhi Tesiat (konyasukacagiarizatespiti.com) veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.


Şirket tarafından işlenen kişisel veriler


konyasukacagiarizatespiti.com olarak çalışanlarımıza, çalışanlarımızın birinci derece yakınlarına, çalışan adaylarımıza, müşteri ve müşteri adaylarımıza, Personel ve İş aramak sureti ile İlan veren ya da Üye olan kişi ve kurumlara, müşterilerimizin işlem gerçekleştirdiği üçüncü kişilere, hizmet ve ürün aldığımız üçüncü kişilere, ziyaretçilerimize ilişkin kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kişisel veriler, konyasukacagiarizatespiti.com tarafından sağlanan hizmet ve faaliyet türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bilgi formları, internet sitemiz, iş uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.


Kişisel verilerin işlenme amaçları


Kişisel verileriniz, her halükarda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere, konyasukacagiarizatespiti.com ile kurmuş ya da kuracak olduğunuz sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesi, konyasukacagiarizatespiti.com ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tarafınıza yapılacak pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, konyasukacagiarizatespiti.com’nin yasal yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve haklarını kullanabilmesi, iş güvenliği, sürekliliği ve verimliliğinin ölçülmesi ve garanti edilmesi ve bu amaçlara ilişkin ürün/hizmet geliştirme, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme amaçları ve genel mevzuatlar çerçevesinde işlenmektedir.


Bunlar dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.


Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması


Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara; Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bağımsız denetçi kuruluşlar, konyasukacagiarizatespiti.com hissedarları ve iştiraklerine aktarılabilmektedir. Bunun dışında çalışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, hizmet ve ürün satın alınan üçüncü kişilere alınan hizmet ve ürünün sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. Her türlü kişisel veri aktarımında söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gerekli idari, hukuki ve teknik önlemler alınmaktadır.


Kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız


KVKK 11. Madde çerçevesinde; İşlenen kişisel verilerinizin ne olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmeyi, güncellemeyi ve/veya silmeyi, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınızı öğrenmek için bizimle mail yolu ile iletişime geçebilirsiniz.


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Bilgen Sıhhi Tesiat Şükran Mahallesi, Taşcami uzun Harmanlar Caddesi No: 15/G Meram/Konya


Telefon: 0 543 852 93 59


E-Posta: bilgentesisat@gmail.com


Tüm ihtiyaçlarınıza anında çözüm üretmek için buradayız.

Bize Ulaşın